Kalender •  Eventoversigt

Generalforsamling

Planlagte datoer

16. februar

Åbningstider

Døren er åben 19:00 - 19:30
Arrangementet slutter ca. 22
Almindelig klubadgang fra 22.00 - 02.00

Dresscode

Fra 22.00: Læder, gummi, uniform, army, skinhead, construction, denim, nøgen/jock strap eller sportstøj


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Fredag den 16. februar 2018 kl. 19.30

I klubbens lokaler Lavendelstræde 17, baghuset, 1462 København K.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
6. Fastlæggelse af næste års A-medlemskabskontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af to suppleanter
10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

NB: DØREN LUKKER PRÆCIS 19.30