Kalender •  Eventoversigt

Generalforsamling

Planlagte datoer

Åbningstider

Døren er åben 18:00 - 19:30
Arrangementet slutter ca. 22
Almindelig klubadgang fra 22.00 - 02.00

Dresscode

Fra 22.00: Læder, gummi, uniform, army, skinhead, construction, denim, nøgen/jock strap eller sportstøj


Kære Alle,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SLM København:
Fredag den 16. februar 2018 kl. 18:00.
(Generalforsamlingen starter 19:30 og døren lukker præcis 19.30)
i klubbens lokaler Lavendelstræde 17, baghuset,
1462 København K.

 

Inden Generalforsamlingen byder SLM København på champagne og en lækker buffet fra kl. 18:00 for at markere vores 10 års jubilæum i Lavendelstræde.

 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle gyldige A-medlemmer (herunder æresmedlemmer), der ugedagen før generalforsamlingen forinden har betalt kontingent for det kommende år. Der kan afgives fuldmagt til andre A-medlemmer.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
6. Fastlæggelse af næste års A-medlemskabskontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af to suppleanter
10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Til information er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Poul H (genopstiller)
• Allan G (genopstiller)
• Klaus B (genopstiller)
• Hans KR (genopstiller)
• Lasse W (genopstiller)

Følgende suppleanter til bestyrelsen er på valg:
• Carsten O (genopstiller)
• Rune H (genopstiller)

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage inden generalforsamlingen.

 

Bedste hilsner
Bestyrelsen


10 års jubilæum i LavendelstrædeInden generalforsamlingen starter markerer vi SLM Københavns 10 års jubilæum i Lavendelstræde med champagne og en lækker buffet fra klokken 18:00, så kom i god tid og varm op til en god og hyggelig generalforsamling.